Sjednat si schůzku
Infibi logo
Sjednat si schůzku

Naše služby

Procesy

Hledáte způsoby, jak zlepšit procesy ve Vašem podniku?
Protože víme, že procesy jsou základní stavební kámen každé společnosti, pomáháme klientům jejich procesy nastavovat a optimalizovat. Zdokumentujeme, jak se u Vás věci dělají, najdeme spolu s Vámi omezení a neefektivity v procesech, navrhneme postupy, jak je odstranit a pomůžeme Vám nové postupy implementovat.
Chcete se zbavit papírových formulářů? Omezuje Vás neefektivní přenos informací ve Vaší firmě?
Procesy, které existují pouze ve fyzickém prostředí, bývají často neefektivní a dají se jen těžko zlepšovat, protože je obtížné zachycovat data o jejich fungování. Proto digitalizujeme klientům jejich analogové procesy, například vývojem jednoduchých a levných mobilních aplikací na zachycování dat nebo řešení úkolů v terénu.
Dělají Vaši zaměstnanci nebo Vy každý den znovu a dokola stejné činnosti?
Šikovných lidí je málo, stejně jako Vašeho času. Neplýtvejte jimi a automatizujte pomocí RPA rutinní činnosti jako jsou oběh dokladů, tvorba jednoduchých datových sestav nebo jiných dokumentů, vytěžování dokumentů nebo zadávání dat do systémů. Pomůžeme Vám s tím.

Data

Produkuje Váš podnik množství dat a Vy nevíte, jak s nimi naložit, aby Vám efektivně přinášela hodnotu? 
Jsou Vaše data v mnoha různých souborech, programech a úložištích, a když je potřebujete, nejsou aktuální, nebo je naopak může měnit nekontrolovaně úplně každý ve firmě? Data, která jednotlivé procesy ve firmě generují, je potřeba zachycovat a uchovávat systematickým způsobem. Jen tak pak můžou být použita k získávání hodnotných informací o fungování podniku. Získáme pro Vás data z Vašeho podniku a zpracujeme je do podoby logicky strukturovaných databází, aby Vám mohla přinášet nové poznatky o Vašem podnikání, o Vašich zákaznících nebo o Vašich činnostech, které Vás budou posouvat kupředu.
Máte pro svá rozhodování dostatek informací? Musíte se spoléhat na zastaralé a nepřesné informace? A jsou dostatečně kvalitní a komplexní?
V současném světě podnikání mají informace obrovskou hodnotu, a proto je naprosto nezbytné věnovat jim náležitou pozornost. Pomocí nástrojů business inteligence či pokročilé datové analýzy vám poskytneme potřebné informace, dostupné odkudkoli a kdykoli, aby každý ve vaší firmě mohl dělat ta nejlepší možná rozhodnutí.

Řízení ekonomiky podniku

Přemýšlíte nad způsoby, jak zlepšit ziskovost Vašeho podnikání? Rádi byste věděli, kde a jak rychle se ve Vašem businessu generují peníze?
Zisk je hlavním motorem podnikání a peníze jsou jeho palivem. Proto je potřeba obojí systematicky a profesionálně řídit. Pomůžeme Vám s analýzami marží, cenotvorbou, řízením nákladů, pracovního kapitálu, cash flow a dalšími provozními záležitostmi. Získáte tak jistotu, že Vaše firma stojí na pevných základech moderního ekonomického řízení.
Chtěli byste koupit nový stroj a nevíte, jestli to dává ekonomický smysl? Hledáte optimální způsob, jak financovat aktivity Vašeho podniku?
Investiční projekty mívají na chod i ekonomickou situaci podniků zásadní vliv, a proto je velmi důležité každý takový projekt správně analyzovat a rozhodovat se na základě faktů. Připravíme pro Vás vyhodnocení návratnosti investičních projektů, navrhneme optimální způsoby jejich financování a pomůžeme Vám nastavit nástroje pro měření a vyhodnocování jejich úspěšnosti.
Chystáte se prodat Vaši firmu a chcete mít jistotu, že za ni kupující nabídne férovou cenu?
Při prodeji společnosti je potřeba kupujícímu dodat mnoho podkladů, které slouží k jejímu oceňování. Pomůžeme Vám s přípravou podkladů a potřebnými analýzami, aby Vás požadavky kupujícího nezaskočily a Vy jste mohli svůj čas věnovat vyjednávání o podmínkách a ceně transakce.
Přemýšlíte o tom, jak bude vypadat Váš business za rok, za tři nebo za pět let? Chcete začít podnikat a rádi byste si ověřili, zda Váš nápad dává smysl?
Krátkodobé plánování i strategické přemýšlení o businessu v delším horizontu jsou minimálně stejně důležité jako řešení provozních záležitostí, protože ovlivňují celkové směřování Vašeho businessu. Společně s Vámi připravíme nebo zrevidujeme Váš business plán, zanalyzujeme business model, zformulujeme strategii a přetavíme ji do podoby finančního plánu.

vCFO

Chcete mít jistotu, že Vaše podnikání je vždy na správné cestě k Vašemu cíli? Chcete mít partnera, se kterým můžete probrat své podnikatelské vize a strategie?
CFO je typicky ten nejdražší člověk v každé firmě, tedy po generálním řediteli, a dovolit si jej mohou tudíž jen větší společnosti. Jenže ekonomické rozhodování, tedy to co má CFO typicky na starosti, se týká úplně každého, kdo podniká, tedy i OSVČ nebo malé či střední firmy. Naše služba virtuálního CFO nabízí řešení. Všechny nástroje, znalosti a dovednosti profesionálního finančního ředitele budete mít přístupné v uceleném balíku služeb za zlomek nákladů jeho plného úvazku. Přesně podle potřeb Vašeho podniku se budeme věnovat řízení procesů, práci s daty a informacemi a ekonomické stránce podniku a Vám umožníme se zaměřit na rozvoj Vašeho produktu či služby, aby se Vaše vize staly skutečností.
Infibi
Poskytujeme služby v oblasti finančního řízení, datové analýzy a procesního managementu.
Fakturační údaje
Infibi s.r.o.
Puškinova 1625/15
746 01 Opava-Předměstí
IČ: 11800101
DIČ: CZ11800101