Procesy

Každý podnikatelský subjekt, ať už firma nebo živnostník, se musí aktivně starat o své podnikání tak, aby prosperovalo. Musí obstarat nákup, zvládnout výrobu, připravit služby v náležité kvalitě, dobře prodat spokojenému zákazníkovi a k tomu zvládnout celou řadu vedlejších činností, aby vše fungovalo. Takové procesy existují ve větší či menší míře složitosti u každého podnikatelského subjektu, ať už je to nadnárodní společnost, nebo regionální živnostník. Všechny tyto procesy jsou navzájem propojené a tvoří složitý systém vzájemných vazeb. Jak dobře jsou jednotlivé procesy a jejich činnosti nastavené a řízené pak přímo určuje, jak bude celý systém, tedy podnikání, úspěšné. Proto je procesní přístup základem našich služeb a tento přístup nám umožňuje přesně zaměřit naši spolupráci na oblast podnikání, která omezuje systém jako celek a jejíž zlepšení vždy posune celý systém výše.

 

Data

Procesy na oplátku poskytují data o tom, jak různé části podnikání fungují. Problémem ovšem bývá to, že tato data se mnohdy nesledují, neshromažďují a neanalyzují. Podnikání tím přichází o nesmírně důležité zpětné informační vazby. Informace, které tak nakonec podnikatel získá, jsou obyčejně nepřesné, zastaralé a nijak nepomáhají při rozhodování. V dnešní informační době je proto nezbytné soustředit velkou pozornost na získávání dat, ideálně v digitální podobě, automatizovat jejich sběr a sledování a pomocí datové analýzy a tzv. business intelligence vytvářet hodnotné informace, které jsou kvalitní, aktuální a vždy k dispozici pro jakékoli obchodní rozhodnutí. Proto jsou data a informace středobodem našich služeb, protože správné informace ve správný čas mají pro naše klienty cenu zlata.

 

Řízení

Většina podnikatelů ví, jak poskytnout perfektní službu nebo jak navrhnout a postavit dokonalý produkt. Jsou naprostí odborníci ve svých oborech a pro své myšlenky a vize doslova hoří. Mnoho z nich ale svůj um, znalosti, zápal a vizi znehodnocuje tím, že ve svém podnikání postrádají člověka, který je stejně nadšeným odborníkem na to, jak kolem jejich dokonalého produktu či služby postavit stejně dokonalé podnikání. Člověka, který jim ve všech oblastech jejich podnikání umožní naplnit a rozvíjet jejich potenciál, uvolnit časové kapacity, a postavit opravdu silné základy, které unesou jakkoli odvážnou vizi. CFO, tedy finanční ředitel, má přesně takovou funkci ve společnostech, které si ho mohou dovolit. S námi nyní můžete i vy.

 

Naše služby

Naše služby poskytujeme ve dvou podobách - formou jasně definovaných projektů a nebo formou balíku hodin za měsíc, kdy vám bude člen našeho CFO týmu fyzicky k dispozici v plném rozsahu našeho portfolia služeb. Jinými slovy budete mít k dispozici svého vlastního finančního ředitele na určitý čas v měsíci.

Projektová činnost bývá nejčastější formou na začátku spolupráce s klientem. Společně nadefinujeme konkrétní oblast a problém, navrhneme možná řešení, a poté u klienta realizujeme. Tím, že realizaci provádíme my, šetříme lidské a časové kapacity klienta bez omezujícího dopadu na každodenní provoz podnikání.

Druhá podoba spolupráce je typická u klientů, kteří chtějí pomoci s celkovým řízením jejich podnikání a chtějí využít všech výhod, které jim v osobě CFO můžeme poskytnout. Zároveň je to také typická forma spolupráce po projektových činnostech, kdy si klienti vytvoří velmi dobrou představu o rozsahu výhod, které v rámci této formy spolupráce mohou získat. Potřebujete pomoc s řízením cashflow? Nedaří se vám dostatečně růst? Chcete získat vhodný způsob financování? Chcete pomoci se stanovením strategie? Chcete zlepšit ziskovost podniku? Chcete se naplno věnovat vaší vizi? Pak je CFO program právě pro vás.

© 2023 Infibi s.r.o. | Vytvořeno v systému PROWEB.